cu ce ma ajuta decontarea directa la polita rca?

Decontarea directa la poli?a RCA este un serviciu oferit de unele companii de asigur?ri, care faciliteaz? procesul de desp?gubire în cazul unui accident auto. Dac? ai inclus decontarea direct? la poli?a ta RCA, compania ta de asigur?ri va acorda o aten?ie mai mare procesului de desp?gubire, deoarece va avea o rela?ie direct? cu furnizorii de servicii auto, inclusiv atelierele de repara?ii auto, în loc s? trebuiasc? s? î?i asumi tu rolul intermediar.

În cazul în care ai decontarea direct? la poli?a ta RCA ?i ai un accident, vei fi direc?ionat c?tre un atelier de repara?ii auto partener al companiei tale de asigur?ri. Atelierul va efectua repara?iile necesare, iar factura va fi trimis? direct c?tre compania ta de asigur?ri pentru plat?. Acest proces poate fi mult mai rapid ?i mai eficient decât dac? ar trebui s? pl?te?ti tu facturile ini?iale ?i apoi s? a?tep?i ca compania ta de asigur?ri s? î?i ramburseze costurile.

În general, decontarea direct? poate fi util? în situa?ii în care nu dispui de fondurile necesare pentru a efectua repara?iile ini?iale sau nu ai timpul sau energia necesare pentru a depune toate documentele ?i a efectua demersurile necesare pentru a ob?ine desp?gubirea. Prin urmare, acest serviciu poate reduce stresul ?i b?t?ile de cap asociate cu gestionarea unui accident auto ?i poate ajuta la simplificarea procesului de desp?gubire.

Plata card prin:
Icon securitate Twispay

Ieftine Asigurari

Telefon: 0720.322.404
E-mail: cristina.zaulet@ritter.ro

Politele de asigurari sunt emise in numele societatilor de asigurare de catre Veronica-Cristina (Lutia) Zaulet, inregistrata in Registrul Intermediarilor in Asigurari si/sau Reasigurari sub numarul RAF-134920 ca asistent in brokeraj al Ritter.ro - Broker de Asigurare SRL: RBK-632

Se incarca ... asteptati