Polita de malpraxis pentru stomatologi poate acoperi o serie de riscuri si evenimente, inclusiv, dar fara a se limita la:

Neglijen?? profesional?: Aceasta include gre?eli sau omisiuni profesionale care pot duce la prejudicii fizice sau psihologice ale pacien?ilor. De exemplu, diagnostic gre?it, tratament incorect sau aplicare necorespunz?toare a procedurilor stomatologice.
Reclama?ii ale pacien?ilor: Poli?a poate oferi protec?ie împotriva reclama?iilor f?cute de c?tre pacien?i, inclusiv cele legate de nerealizarea sau efectuarea necorespunz?toare a tratamentului stomatologic.
R?nirea pacientului: Acoper? daunele cauzate pacientului în timpul procedurilor stomatologice, cum ar fi leziuni ale ?esuturilor moi sau dure, fracturi dentare, sau alte complica?ii.
Eroare în administrare: Acest lucru poate include erori în gestionarea informa?iilor medicale, comunicare inadecvat? cu pacientul sau administrarea gre?it? a anestezicelor sau a altor medicamente stomatologice.
Lipsa consim??mântului informat al pacientului: Asigurarea poate acoperi reclama?iile f?cute de pacien?i care sus?in c? nu au fost informa?i corespunz?tor cu privire la riscurile ?i beneficiile unui tratament stomatologic.
Costuri legale: Poli?a poate acoperi cheltuielile legale asociate cu ap?rarea împotriva unei ac?iuni legale, inclusiv costurile avoca?ilor ?i alte taxe legale.

Plata card prin:
Icon securitate Twispay

Ieftine Asigurari

Telefon: 0720.322.404
E-mail: cristina.zaulet@ritter.ro

Politele de asigurari sunt emise in numele societatilor de asigurare de catre Veronica-Cristina (Lutia) Zaulet, inregistrata in Registrul Intermediarilor in Asigurari si/sau Reasigurari sub numarul RAF-134920 ca asistent in brokeraj al Ritter.ro - Broker de Asigurare SRL: RBK-632

Se incarca ... asteptati